تالار زبانشناس

درس «عشق جنگجوی محیط زیست»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس عشق جنگجوی محیط زیست ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «عشق جنگجوی محیط زیست» مراجعه بفرمایید.

1 Likes