تالار زبانشناس

معنی پرتکرار این جمله چیست

only good lies before me از خانم لوییز هی

1 Likes