تالار زبانشناس

نقش کلمه ever

نقش ever تو جمله زیر چیه ؟
no one will ever find my gold

======================
این تاپیک مربوط به درس «تکه‌ی طلا» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

2 Likes
No one will ever find my gold.=Someone will never find my gold.

توي اين جمله از اونجايي كه خود فاعل مفهوم منفي داره، به جاي قيد never از ever استفاده مي كنيم كه در كنار مفهوم منفي no one، معني «هرگز» رو ميده. دو جمله فوق معادل هم هستند.

ترجمه جمله: هيچ كس هرگز طلاي مرا نخواهد يافت.

9 Likes