تالار زبانشناس

صدای صوت داستان

چرا بعضی از درسها از جمله این درس صدا خیلی ضعیفی دارند و اصلا نمیشه اونارو شنید؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Turning Point In My Life by Stella» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۷»)