تالار زبانشناس

You've gone to work

سلام.معنی این رومتوجه نمیشم معنی gone و نقش you’ve

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر احساسات»)

1 Likes

درود
یعنی تو تازه رفتی سر کار.
این جمله بسیار کم کاربرد هست البته.
بدرود

1 Likes

ممنون ولی خیلی کلی گفتین با جزییات بیشتر توضیح بدین

1 Likes

You have gone
Have+past participle
Gone: past participle of go
زمان حال کامله

1 Likes