تالار زبانشناس

Before long

به این مفهوم که زیاد طول نکشید؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes

بله معنی before long میشه به زودی.به همین زودی

1 Likes