پیشنهاد برای میزان کاربردی بودن واژگان

با درود
پیشنهاد میکنم با یک ساز و کاری میزان کاربردی بودن هر واژه رو مشخص و در هنگامی که روی واژه کلیک میکنیم نمایش داده بشه. همینطور اگر در لیست ۵۰۴ یا ۱۰۰۰ واژه هست مشخص بشه.
اینجوری اگر واژه ای دونستنش مهمتر باشه و کاربردی هست به لایتنر اضافه میکنیم وگرنه نمیدانم رو میزنیم.

2 پسندیده