تالار زبانشناس

درخواست از سازندگان برنامه

لطفا این امکان را فراهم سازید که بشود کلمات ترکیبی را در لایتنر برنامه گنجاند

======================
این تاپیک مربوط به درس «خروس، اردک و پری دریایی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

4 Likes

منم با افزوده شدن این امکان، موافقم.:sunglasses:

1 Likes

افزودن این امکان میتونه خیلی مفید باشه.

2 Likes