Up to now ینی چی

Up to now ینی چی
0.0 0

#1

معنی up to now ینی چی؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Just Learn One More Thing by Stella» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۶»)


#2

سلام
Up to now یعنی تاحالا،تاکنون،تااین تاریخ