فرق لاینتر و نمیدونم چیه؟

فرق لاینتر و نمیدونم چیه؟
0.0 0

#1

چرا وقتی میپرسه آیا معنی لغت رو میدونی و تو میگی بله باز لغت زرد هستش و فقط خط زیرش برداشته میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)