تالار زبانشناس

کلمه‌ی bravely چه نوع قیدی است و چه معنی می‌دهد؟

bravely چه خاصیتی به کلمه می دهدly

======================
این تاپیک مربوط به درس «جورج و اژدها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

به نظر من در لحظه انجام دادن کار رو نشون میده

1 Likes

سلام
Lyدرآخرکلمات انگلیسی،آنها را(کلمات را)تبدیل به قید میکند.معنی قیدبه آنها میدهد.کلمه ی bravely یعنی شجاعانه.بعنوان مثال :slow +ly,I,rapid+ly,
Hard+ly:slowly,rapidly andharly.
I speak/work/study slowly
من به آرامی صحبت،کاریامطالعه میکنم.
یاصفاتی مثل beautiful یاcareful بااضافه شدن ly تبدیل به قیدمیشوند.she/he often drives carefully.
اومعمولا بادقت رانندگی میکند.
They always try to play/paint beautifully.
آنها همیشه سعی می کنند زیبا بازی /نقاشی کنند.
موفق باشید

3 Likes

در زبان انگلیسی پنج نوع اصلی قیود رو داریم.

  1. قید زمان
  2. قید مکان
  3. قید حالت یا روش
  4. قید تکرار
  5. قید درجه یا شدت

موردی رو که شما بهش اشاره کردید قید حالت یا روشه.

نقش قید حالت چیه؟
قید حالت، حالت و چگونگی انجام فعل رو بیان می کنه.
این جمله از متن درس رو در نظر بگیرید:

He fought very bravely, won the fight and killed the dragon.

ترجمه: او خیلی شجاعانه جنگید، نبرد را پیروز شد و اژدها را کشت.

چطوری جنگید؟ خیلی شجاعانه. حالت و چگونگی جنگیدن با این قید بیان شده. بنابراین قید حالت هست.
very اینجا قید درجه یا شدت هست و ما از قید درجه برای افزایش یا کاهش شدت صفات و قیود استفاده می کنیم.


برای آشنایی بیشتر با قیود تصویر زیر رو مطالعه کنید:

adverbs

4 Likes

سلام
خیلی ممنون که توضیحات کاملتری ارائه داده اید

2 Likes

عزیز خود hard به تنهایی هم قید هست و هم صفت و hardly به معنای به ندرت میدهد و نه به سختی

1 Likes

سلام
یادآوری بسیاربجایی فرمودید،خیلی ممنونم ازشما

1 Likes

فرقbraveryبا bravelyچیع

2 Likes

سلام

واژه bravery اسم هست و به معنای شجاعت، دلیری
ولی bravely به معنای با شجاعت، شجاعانه

1 Likes

خیلی ممنون از توضیحتون

2 Likes