تالار زبانشناس

ساختار get+past participle

با سلام
در مورد ساختار جمله زیر توضیح میدهید?

Let’s get started.
مفهوم عبارت میشود بیایید شروع کنیم.درسته?
چرا نگفته?
Let’s start.
چه فرقی دارن?

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت»)

فکر میکنم let’s start یعنی همین الان شروع کنیم. ولی برای let’s get started یعنی باید اول یه کارای کوچیک دیگه هم بکنیم که بتونیم کار اصلی رو شروع کنیم، یعنی آنی نیست

یعنی این ساختار get+past participle عمومی برای تمام افعال نیست? و فقط با start میاید?
مثلا جمله ای مثل they got bought یا I got hurt نداریم?