تالار زبانشناس

معنی کلمهheaded در این جمله

Where are you headed?”

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

head: عازم شدن، رفتن

فعل head می تونه به صورت be headed هم استفاده بشه. یعنی،

Where are you headed? = Where are you heading? = Where are you going?

7 Likes

ممنون از پاسختون متوجه اشتباهم شدم من headed رو به عنوان لغت نگاه میکردم نه یک فعل.

1 Likes