تالار زبانشناس

یک پاراگراف از این درس نیست

در فایل صوتی در ابتدای این درس چند جمله میگه که در متن درس نیست ، مدیران لطفا بررسی و اصلاح کنند

======================
این تاپیک مربوط به درس «هیچ چیز تصادفی نیست» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های کوتاه»، فصل «هیچ چیز تصادفی نیست»)

1 Likes