تالار زبانشناس

درس «چرا ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس چرا ترامپ رئیس جمهور آمریکا شد ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «دونالد ترامپ» مراجعه بفرمایید.

1 Likes