تالار زبانشناس

معنی لغت mater

فکرمیکنم ماهر بشه ولی ترجمه که میزنم مینویسه مادر!

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «الگو ها»)

1 Likes

جمله رو کامل مینوشتین.
اما مثل این جمله. what’s the mater?

معنیش میشه چی شده یا چه اتفاقی افتاده

1 Likes

He’s a mater but he still practices his swing.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «الگو ها»)

1 Likes

تلفظ لغتي كه نوشته ايد مِيْتِر هست و به معني مادر
از كلمه mate مياد به معني جفت و همسر و … و mater خودش به معني مادر
كلمه هاي room mate و class mate يا Alma mater هم از همين كلمه mate درست شدن .

1 Likes

سلام بر دوستان

بنظرم این لغت همان master است که s آن جا افتاده در تایپ.

2 Likes