مفهوم جمله؟

مفهوم جمله؟
0

#1

So it fills up of everything in front of me.

مفهوم این جمله چیه دوستان؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تسلط بر بینش»)


#2

احتمالا چنین معنی میده:
همه چیز رو جلوی چشمم آورد.