کمک در مفهوم جمله

سلام میشه لطفا مفهوم جمله از passing تا آخر رو توضیح بدید؟ ممنون

they worshipped strange gods and kept to the most remote lands, passing through forests that parted before them like waves on the sea, and beware the hapless traveler who encountered them unawares.

آپدیت:
من خودم اینجوری ترجمه کردم ولی نمیدونم درسته یا نه:
آنها خدایان عجیبی را میپرستند و در دورافتاده ترین مکان ها زندگی میکنند و در داخل جنگلی که آنها را از دیگران جدا میکند، به راحتی امواجی که سوار بر دریا هستند، حرکت میکنند تا رهگذرهای بیچاره ای که ناخواسته به آن ها برخورد میکنند را غافلگیر کنند.

1 پسندیده