تالار زبانشناس

معنی کل این جمله وکلمه with چی میشه

with ممکنه به معنی همراه باشه که در اون صورت معنی میشه:
لیوناتو در حال جشن گرفتن همراه افرادی در خانه اش است

یا ممکنه with به معنی بوسیله باشه که در اینصورت معنی جمله میشه:
لیوناتو در حال جشن گرفتن بوسیله برگزاری مهمانی در خانه اش است.
مثال دیگه ش celebrating with a cake هست یعنی جشن گرفتن بوسیله خوردن یک کیک.
البته گاهی اوقات is going to برای آینده حذف میشه و یک ing به فعل اضافه میشه که همون معنی اتفاقی که در آینده خواهد افتاد رو میده.
مثلا he is going to celebrate و he is celebrating هر دو میتونه معنی بده که شخصی در آینده نزدیک جشن خواهد گرفت.

5 Likes