ترجمه این جمله چی میشه

ترجمه این جمله چی میشه
0

#1

it was first called quinine in 1820 by two french scientists

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی کنین» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)


#2

یعنی اولین بار کنین در سال ۱۸۲۰ توسط دو دانشمند فرانسوی نام گزاری شد