تالار زبانشناس

ترجمه این جمله چی میشه

یعنی اولین بار کنین در سال ۱۸۲۰ توسط دو دانشمند فرانسوی نام گزاری شد

2 Likes