درس «کندترین رکورد ماراتن»

این تاپیک برای بحث و بررسی درس کندترین رکورد ماراتن ساخته شده است. لطفا ابتدا این نوشته را بخوانید و سپس اگر سوالی دارید یا مطلبی را می‌خواهید اضافه کنید، در اینجا بنویسید.
برای مشاهده‌ی این درس در برنامه زبانشناس به دوره «داستان های کوتاه» فصل «رکورد کندترین ماراتن» مراجعه بفرمایید.

1 پسندیده