تالار زبانشناس

Ill put my uniform

کلا معنی کلمه اول که مخفف نوشته چه است و مخفف چی هست و کاربرد زمانیI’ll put my uniform

======================
این تاپیک مربوط به درس «دبیرستان قهرمانان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

I’ll مخفف عبارت I will هست که اشاره به انجام کاری در آینده توسط (من) داره.

4 Likes