تالار زبانشناس

معنی جمله زیر اا

مفهوم گرفتم ولی بعضی جاها رو متوجه نشدم
مثل beyond the senses
the fruits of accomplishment

Goals, as I have said, are important, but they exist in the future and in the past, beyond the senses. Practice, the path of mastery, exists only in the present. You can see it, hear it, smell it, feel it. To love the plateaus is to love the eternal now, to enjoy the inevitable spurts of progress and the fruits of accomplishment then serenely accept the next plateau that waits just beyond them. To love the plateau is to love what is most essential and enduring in your life.”

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «شرایط پایا»)

3 Likes

این متن ی جورایی آرایه محوره به خاطر همین ترجمش سخته.
ترجمه من کاملا محتوا محوره و چیزای اضافه یا کم کردم
و شایدم اصلا درست نباشه :point_down:
همون طور که همیشه گفتم اهداف مهم هستند اما اونا(اهداف) فقط در گذشته و آینده قرار دارند ماورای احساس های ما.
تمرین کردن به عنوان راه رسیدن به تسلط فقط در حال وجود داره ،شما میتونید ببینیدش ، بشنویدش ،بوش کنید ،احساسش کنید. دوست داشتن پلاتو دوست داشتن همیشگی همین لحظه الانه ، لذت بردن از پیشرفت های قطعی ناگهانی و میوه(منظورش منفعت هاییه که تسلط در یک چیزی برامون میاره) های دستیابی(به هدف) و قبول کردن پلاتوی بعدی که درست پشت همه ی این چیزا منتظر ماست.
دوست داشتن پلاتو عشق ورزیدن به چیزهای ضروری و همیشگیه زنگیست
پ ن: دوستان اگر میتونن این ترجمه رو اصلاح یا کاملش کنند

4 Likes