کلمه mummy

کلمه mummy
0

#1

کلمه mummy معنی اش میشه مومیایی اما در ترجمه داستان گفته شده مادر

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

وقتي از دهن بچه گفته بشه به معني مادر هست .
نوع گفتن بچه گونه كلمه مادر ميشه Mummy