تالار زبانشناس

اصطلاح Steal my thunder

اصطلاح Steal my thunder خیلی قشنگه و کاربرد زیادی هم داره. اما معنی خیلی دقیقی براش تو فارسی فکر کنم نداریم. به نظرم میشه به دو معنی زیر باشه:

  • پیشدستی کردن
  • گوی سبقت را از کسی ربودن

حالا باز اگه کسی معنی بهتری به ذهنش میرسه لطفا همینجا بذارین :slight_smile:

ویدئوی توضیح این اصطلاح:

6 Likes

به نظرم معنیش همون پیش دستی کردنه

3 Likes