سلام, خسته نباشید . لطفا این دو جمله را برایم معنی کنید

سلام, خسته نباشید . لطفا این دو جمله را برایم معنی کنید
0

#1

he had ever seen و he’d ever had

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)


#2

He had ever seen: او تا به حال به نظر می آمد(دیده بود)…
He’d ever had:او تا بحال داشته است …