تالار زبانشناس

ترجمه متن ضروری به نظر می رسد

در بعضی اصلاحات ترجمه تحت الفظی درست نیست و نیاز به آموزش دارد

======================
این تاپیک مربوط به درس «Esperanto» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «چیز های قشنگ روزانه»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes