سلام معنی این جمله ها چی میشه

سلام معنی این جمله ها چی میشه
0

#1

the giant put jack back down on the ground و just as jack put his feet back on the ground و but the giant was following close behind.

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)


#2

غول جک را به زمین زد

درست زمانی که جک پای خود را روی زمین گذاشت

اما غول درست پشت سرش بود( در حال تعقیب جک بود)