معنی کلمهsandcastles

معنی کلمهsandcastles
0

#1

swim in the sea or make sandcastles on the beach

======================
این تاپیک مربوط به درس «I Like Summer by Alice» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲»)


#2

قلعه شنی
20180413_233033