تالار زبانشناس

معنی کلمهsandcastles

swim in the sea or make sandcastles on the beach

======================
این تاپیک مربوط به درس «I Like Summer by Alice» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲»)

1 Likes

قلعه شنی
20180413_233033

2 Likes