معنی again

معنی again
0

#1

معنی این جمله چیه؟
Dr. Stephen Krashen down in Los Angeles, probably again the expert in language acquisition and language learning, has done many studies

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت»)


#2

مفهوم نیز میده

دکتر استفان کرشن در لس آنجلس، که احتمالا نیز متخصص فراگیری و یادگیری زبان است، مطالعات بسیاری انجام داده است.


#3

خیلی ممنون از راهنمایت.