معنی have دراین جمله

معنی have دراین جمله
0

#1

Some families are having a picnic next to the graves.

======================
این تاپیک مربوط به درس «جشنواره روز مرگ - درسنامه اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»، فصل «جشنواره روز مرگ»)


#2

to eat, drink, or smoke something:

● She sat down and had another drink.


#3

ممنون از کمکتون.حالت استمرار داشتنش بخاطر اینه که غذاها و نوشیدنیهارو مکررا میخورن ومینوشن؟واینکه party اینجا معنی دسته جمعی میده؟


#4

حال استمراری :این زمان بیشتر برای نشان دادن فعالیت هایی که دقیقا در زمان بیان در حال اتفاق افتادن است استفاده می شود.
Party یکی از معانی او مهمانی یا ضیافت است


#5

ممنون وسپاس از راهنماییتون🌹