تالار زبانشناس

معنی have دراین جمله

Some families are having a picnic next to the graves.

======================
این تاپیک مربوط به درس «جشنواره روز مرگ - درسنامه اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»، فصل «جشنواره روز مرگ»)

to eat, drink, or smoke something:

● She sat down and had another drink.

ممنون از کمکتون.حالت استمرار داشتنش بخاطر اینه که غذاها و نوشیدنیهارو مکررا میخورن ومینوشن؟واینکه party اینجا معنی دسته جمعی میده؟

حال استمراری :این زمان بیشتر برای نشان دادن فعالیت هایی که دقیقا در زمان بیان در حال اتفاق افتادن است استفاده می شود.
Party یکی از معانی او مهمانی یا ضیافت است

1 Likes

ممنون وسپاس از راهنماییتون🌹