تالار زبانشناس

کاربرد used to have?

چرا در جمله زیر نگفته
I had really … ?
I used to have really long purple hair

======================
این تاپیک مربوط به درس «دیدگاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی واقعی را یاد بگیر»، فصل «مرده ی سپاسگذار»)

4 Likes

تو تصویر زیر کامل توضیح داده

7 Likes

,میشه لطفا اسم این کتاب رو بگید

2 Likes