تالار زبانشناس

اشکال در خواندن

پاراگراف ۹ را نمی خواند و برای تکرار نیز در خیلی از جمله ها اشکال دارد لطفا بررسی شود

======================
این تاپیک مربوط به درس «رومئو و ژولیت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes