تالار زبانشناس

The ugly duckling . flew awa

flew away تو دیکشنری زده پرواز به دور
اما توی معنی درس چیزه دیگه گذاشته

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

یعنی اردک زشت پرواز کرد ،
flew away گذشته fly away هست

1 Likes