تالار زبانشناس

اصلاح لایتنر

چگونه میتوان یک اصطلاح رو بصورت کامل انتخاب کرد برای لایتنر در حالی که اینجا فقط میتوان یک لغت را انتخاب کرد و نمیتوان تمامش رو انتخاب کرد؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Esperanto» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «چیز های قشنگ روزانه»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes

نه متاسفانه در حال حاضر ممکن نیست

1 Likes