تالار زبانشناس

سلام معنی کلمهspotted -cool

معنی این دو کلمه چیه تو درس در ترجمه یه چیزی نوشته که تو معنی در درس فرق داره

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

1 Likes

spotted فک میکنم معنیه پیدا شدن میده

2 Likes