تالار زبانشناس

تلفظ the به چه شکل است

سلام دوستان تلفظ دقیق the قبل از کلمات صدادار و… چ شکل است.؟ د ‌ و دی یا ذ و ذی گفته میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «جورج و اژدها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

سلام قبل از حروف صدادار دی تلفظ میشه

1 Likes

Sound of THE in sentences
Look at following sentences
The book is very good for computing.
I saw the artist on the street.
The + vowel sound is pronounced : thə
For example :
The light - the sound – the job – the fire - the class – the student
The + consonant sound is pronounced : thē
The apple – the accent – the internet – the orange – the additonal
But : sometimes after vowel sound we pronounce it thə for emphasis before titels and names
And sometimes to suggest uniquness often ˈthē
اگر بازم مشکلی بود به بخش اموزش وبسایت زیر سر بزنید

1 Likes

قبل از کلماتی که با “صوت” مصوت شروع میشن. ممکنه کلماتی با حروف مصوت شروع نشه ولی با این اصوات شروع بشن
مثلا hour
از زبان فرانسه وارد انگلیسی شده
توی فرانسه h تلفظ نمیشه و همینطور وارد انگلیسی شده
و تو انگلیسی آور تلفظ میشه
The hour هم ذی آور تلفظ میشه
The honest man ذی آنِست من

1 Likes

یا برعکس همین حالت university که با مصوت شروع شده ولی صدای صامت داره
پس the university، ذ یونیورسیتی تلفظ میشه، نه ذی…

1 Likes