کمک در درک واژه

کمک در درک واژه
0

#1

fumble around دقیقا به چه معنیست

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «شکستی وجود ندارد»)


#2

تلو تلو خوردن، لق زدن رو دوچرخه

نمیدونم مفهوم فارسی دقیق تر میشه بهش داد یا نه.