تالار زبانشناس

کمک در درک واژه

fumble around دقیقا به چه معنیست

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «شکستی وجود ندارد»)

1 Likes

تلو تلو خوردن، لق زدن رو دوچرخه

نمیدونم مفهوم فارسی دقیق تر میشه بهش داد یا نه.

1 Likes