تالار زبانشناس

معنی reduce

Such a heartfelt gesture reduced the killer to tears

اینجا reduce دقیقا چه مفهومی داره؟
reduce s.o. to tears کلا یه اصطلاح مرسومه آیا؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «زدن پل ها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «مگا داستان»، فصل «زدن پل ها»)

1 Likes

اینجا یه جورایی شاعرانه صحبت کرده و خب از کلمه reduce به این شکل در عموم استفاده نمیشه.

منظورش از reduce به زانو افتادن یا در کل کم آوردنه ( مثلا یه واقعه ای رخ داده و طرف کمرش شکسته)

ولی در کل مفهوم reduce کم کردنه.

2 Likes