تالار زبانشناس

چاپ متن هر درس

سلام.چطور میشه متن را چاپ کرد

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس اصلی» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «تکرار»)

1 Likes