تالار زبانشناس

Party or celebrating

هردو درجمله آمده یعنی چشن گرفتن چرا؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «هیاهوی بسیار برای هیچ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

to have a party

to celebrate

در کل شبیه هم هستند ولی میشه to have a party رو به مهمونی گرفتن بیشتر سوق داد

1 Likes

به نظرم celebrate بیشتر بار بزرگداشت داشته باشه
ولی party یه مهمونی عمومیتره

1 Likes