تالار زبانشناس

کمک لطفا......معنی

معنی عبارت shout them out ؟؟ممنون

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت»)

1 Likes

Shout out : to say something suddenly in a loud voice

فکر کنم این بشه :
یه دفعه ای با یه صدای بلند بهشون گفت …

2 Likes

ممنون متوجه شدم.AJ میگه اونهارو(جواب سوالارو)با صدای بلند بگین سپاس:cherry_blossom::cherry_blossom:

2 Likes