تالار زبانشناس

معنی علائم

سلام … در جلوی عنوان هر داستان دو تا دایره هست
دایره ابی رنگ تعداد دفعاتی هست ک بصوت گوش دادیم
دایره سبزرنگ و اعداد اون چه معنی دارند؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

یه کسر هستش

عدد صورت یا بالایی میزان لغاتیه که شما از کل لغات موجود در درس میدونید

عدد مخرج یا پایینی کل لغات موجود در درسه

2 Likes