تالار زبانشناس

آیا بجای his arm became trapped میتوانیم بگوئیم his arm was trapped

his arm became trapped

======================
این تاپیک مربوط به درس «شتاب دهنده ی تسلط الف» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»)

1 Likes

تا اونجایی که داره داستانو تعریف میکنه هنوز دستش از زیر سنگ آزاد نشده

وقتی که کاملا آزاد شد میتونه از Was استفاده کنه

3 Likes