تالار زبانشناس

درخواست ترجمه These are all things she does at "work" -- on the clock

سلام
این قسمت متن درس در نرم افزار زبان شناس ترجمه نشده:

These are all things she does at “work” – on the clock

لطفا ترجمه این جمله را ارسال کنید
ممنونم

1 Likes

اینها تمامی چیز هاییست که او در کار انجام می دهد - در ساعت کاری

3 Likes