تالار زبانشناس

لطفا بیشتر در مورد skip توضیح بدهید

skip lorry

======================
این تاپیک مربوط به درس «Harry and June build a new house» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۸»)

1 Likes