تالار زبانشناس

By a tree معنی

by a tree
چرا by نزدیک معنی شده؟
near a treeدرستر نیست؟

کاربرد by با چه کلماتیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «تکه‌ی طلا» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

1 Likes

خوب در مواردی هم به معنی نزدیک استفاده میشه
دومی که خودت گفتی هم درسته ولی رسمی تره و اینکه میزان نزدیکیش از اولی کمتره
وقتی میگیم by a tree
یعنی دقیقا کنار درخت
البته هر چی بیشتر از این موارد گوش کنی کم کم برات جا میوفته که چه موقع از کدوم استفاده کنی
مثلا کلمه side by side
یعنی دقیقا چسبیده به هم هستند

4 Likes