تالار زبانشناس

Legendry figure story

سلام منظور از این اسم چه نوع کتابی است ؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «Library by Kevin» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۲»)

1 Likes

داستان شخصیت های مشهور یا افسانه ای

2 Likes