سایه زدن برای انگلیسی قدرت

سایه زدن برای انگلیسی قدرت
0

#1

آیا لازمه که انگلیسی قدرت رو سایه بزنیم؟ اگه بخواهیم سایه بزنیم کدام بخش رو باید سایه بزنیم؟
با تشکر


#2

هر جو راحتی
مینی بزن