تالار زبانشناس

معنی لغات اشتباه

the pillow would purr like a pussycat,چرا این جا مهنی شده بالشت گرم نرم؟؟کدوم لغت گرم نرم هست؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes

کلمه pussycat یک اصطلاح به معنای گرم و نرم شبیه گربه ای ملوس

1 Likes